Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako spoločnosť LabZone s.r.o. používa osobné údaje, ktoré sme získali od vás pri používaní našich web stránok.

Kto sme

Prevádzkovateľom tých to web stránok, ktorý spracúva osobné údaje je:
LabZone s.r.o., Liptovská 2708/6, 911 08, Trenčín, Slovensko, IČO: 50753681
Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo 40402/R (ďalej uvádzaný ako “LabZone”).

Berieme plnú zodpovednosť za ochranu vašich osobných údajov a v prípade, že máte otázky k tomutu dokumentu, neváhajte nás kontaktovať na info@labzone.tech.

Aké údaje zbierame

LabZone zbiera nasledujúce informácie:

 • Osobné údaje: e-mailová adresa
 • Anonymizované analytické údaje

Ako používame údaje

The company LabZone specializes in software development of mobile and web applications, graphic design, working with augmented reality and many others technologies. LabZone thus processes personal data related to your person to the following extent: e-mail address.

Aké sú vaše práva pri ochrane osobných údajov

Radi by sme vás informovali o všetkých vašich právach pri ochrane osobných údajov: Každý používateľ má právo na:

Právo na prístup k údajom – Máte právo požiadať LabZone o zaslanie kópie Vašich osobných údajov. Sme oprávnený účtovať poplatok za vykonanie tohto úkonu.

Právo na nápravu – Máte právo požiadať našu spoločnosť o opravu informácií, o ktorých si myslíte, že nie sú správne. Taktiež máte právo požiadať našu spoločnosť o doplnenie informácií, ak nie sú kompletné.

Právo na zmazanie – Máte právo požiadať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré naša spoločnosť o vás eviduje, za splnenia určitých podmienok.

Právo na obmedzenie spracovania – Máte právo požiadať našu spoločnosť o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, za určitých podmienok.

Právo na námietku proti spracovaniu – Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov našou spoločnosťou, za určitých podmienok.

Právo na prenos údajov – You have the right to request that Our Company transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

Ak pošlete žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás na našom emaile: info@labzone.tech

Súbory cookies

Súbory cookies sú textové súbory umiestnené do vášho počítača na zhromažďovanie štandardných informácií z internetového denníka a správanie sa návštevníkov na web stránke. Keď navštívite naše webové stránky, môžeme informácie zhromažďovať od vás automaticky prostredníctvom súborov cookie alebo podobných technológií.

Pre viac informácií o Cookies navštívte allaboutcookies.org.

Ako používame súbory cookies

LabZone používa cookies na pochopenie vášho správania pri používaní týchto webových stránkach za účelom skvalitnenia používateľského zážitku.

Aké súbory cookies používame

Existuje niekoľko typov cookies, z ktorých naše webové stránky používajú tieto:

 • Technické / funkčné – LabZone používa tieto cookies, aby sme vás mohli spoznáť na našom webe a ukladajú si vaše predtým vybrané preferencie. Môže ísť o to, aký jazyk ovládate a miesto, kde sa nachádzate. Jedná sa o kombináciu cookies z prvej strany a tiež cookies tretích strán.
 • Analytické - LabZone tieto súbory cookie používa na zhromažďovanie prevádzkových údajov na našom webe, informácie o vyhľadávaniach na našom webe, a tiež aby sme zistili, ako sa pohybujete po jednotlivých stránkach. Pomôže nám to, aby bolozlepšiť používanie web stránok. S týmito súbormi cookie používame nasledujúcu tretiu stranu:
  • Google Analytics
  • HubSpot CMS
  • Microsoft Clarity
 • Reklamné – LabZone tieto súbory cookie používa na zhromažďovanie informácie o vašej návšteve našich webových stránok, ich obsahu zobrazenia, odkazy, ktoré ste sledovali, a informácie o vašom prehliadači, zariadení a vašej IP adrese. LabZone niekedy zdieľa niektoré obmedzené aspekty týchto údajov s tretími stranami pre reklamné účely. Môžeme tiež zdieľať zhromaždené údaje online prostredníctvom súborov cookie s našimi reklamnými partnermi. To znamená, že keď navštívite inú webovú stránku, môže sa vám zobraziť reklama na základe vašich vzorov prehliadania na našej webovej stránke.

Ako spravovť súbory cookies

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby neakceptoval súbory cookie a tiež vám webová stránka poradí, ako odstrániť cookies z vášho prehliadača. V niektorých prípadoch však niektoré z funkcií našej webovej stránky nemusia vo výsledku fungovať.

Zásady ochrany osobných údajov iných webových stránok

Webové stránky LabZone obsahujú odkazy na iné webové stránky. Naše Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na našu webovú stránku, takže ak kliknete na odkaz na inú webovú stránku, mali by ste si prečítať ich zásady ochrany osobných údajov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ. Niektorí partneri, s ktorými spolupracujeme pri spracúvaní osobných údajov tieto prenosy uskutočňujú, konkrétne do Spojených štátov. Osoby, ktoré údaje vytvárajú v USA, vyhovujú dohode na ochranu súkromia medzi EÚ a EÚ a zabezpečujú tak danej osobe primeranú úroveň ochrany údajov.

Právny základ

V súlade s požiadavkami ochrany osobných údajov a právnych predpisov vás musíme informovať o právnych základoch pre spracúvanie vašich osobných údajov, ktorými sú:

 1. Plnenie zmluvy - v prípade uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb, zmluvy o dielo, zmluvy z dôvernosť a iné.
 2. Plnenie našich právnych povinností - pri vytváraní údajov k dispozícii pre štátne a iné orgány, ktoré dohliadajú na naše činnosti alebo ktoré sa zaoberajú spormi alebo vymáhaním rozhodnutia.
 3. Náš oprávnený záujem - na zlepšovaní a personalizáciu našich služieb, niektorých marketingových aktivít alebo v bezpečnosti a ochrane práv.

Zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov

LabZone pravidelne udržiava svoje zásady ochrany osobných údajov a aktualizuje ich na tejto webovej stránke. Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 15. januára 2021.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti LabZone, údajov, ktoré o vás vedieme, alebo by ste chceli využiť niektoré zo svojich práv na ochranu údajov, neváhajte nás kontaktovať. Pošlite nám e-mail na adresuinfo@labzone.tech

Ako kontaktovať príslušný orgán

Ak chcete nahlásiť sťažnosť alebo ak máte pocit, že LabZone neuspokojivo neriešil vaše obavy, môžete sa obrátiť na - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.